Prevent IVG – Scheemda

Wij over ons

Prevent IVG is opgericht in 2003 en heeft 5 medewerkers. Onze adviseurs hebben ruime ervaring op hun vakgebied en zijn gekwalificeerd naar Nederlandse en Internationale standaards.

Bij het ontwerpen van brandveiligheid spelen juridische, technische en organisatorische aspecten een rol. Hoewel wij geen juridische adviseurs zijn, hebben wij voldoende kennis en ervaring in huis om in het spanningsveld van techniek en wetgeving te kunnen opereren.

Wij zijn opgeleid en gekwalificeerd als Fire Engineers, we beschikken over een uitgebreide databank en handboeken, en zijn bij met de laatste stand der techniek. De vooropleiding van onze engineers heeft een gedegen basis in de bouwkunde, installatietechniek en energietechniek.

Wij zijn thuis in de installatietechniek, omdat we het zelf “kunnen”. Met regelmaat leveren wij een brandbeveiligingsinstallatie op, doen wij modificaties of onderhoud. Niet omdat we graag installateur willen zijn, maar om kennis te vergaren die we kunnen inzetten bij onze advisering. Zo zijn we competente gesprekspartners voor de gespecialiseerde beveiligingsinstallateur (die soms ook weer ons advies vraagt).

De organisatorische aspecten van brandveiligheid zijn breed, zij gaan van menselijk gedrag tot inzetprocedures van de brandweer. Doordat ons bedrijf een stevig brandweerkundig fundament heeft weten wij wat er speelt binnen de (internationale) wereld van de brandweer.

Integriteit en vakmanschap zijn belangrijke pijlers onder ons vak. In onze advisering zijn wij gebonden van de beroepscode van de IFE www.ife-nederland.com

Voor een overzicht van de kennis en ervaring van onze technici klik hier.